Objectius i destinataris

A l'avantguarda de les TIC

Un dels objectius més importants de TINET és la difusió de tendències i innovacions en l'ús i l'aprofitament d'Internet i de les TIC apropant els temes d'avantguarda als tinetaires, els usuaris de TINET, i a tots aquells ciutadans, sigui quin sigui el seu àmbit d'actuació professional i personal.

Des de la Diputació de Tarragona, un dels objectius més importants de TINET és la difusió de tendències i innovacions en l'ús i l'aprofitament d'Internet i de les TIC entre els ciutadans, i la TINETjornada, concretament, vol assolir quatre fites bàsiques:

  • Explicar quines són les tendències, actuals i a curt termini, de l'ús d'Internet. 
  • Reflexionar i preparar adequadament els ciutadans per al canvi cultural que suposa l’aplicació pràctica de les innovacions tecnològiques.
  • Aprofundir en les possibilitats dels dispositius i aplicatius a Internet.
  • Donar elements per a l'ús intel·ligent d'Internet per esdevenir un usuari actiu i satisfet de la Xarxa.

Amb la TINETjornada es pretén apropar temes d'avantguarda als tinetaires, els usuaris de TINET, i a tots aquells ciutadans, sigui quin sigui el seu àmbit d'actuació professional i personal, que desitgin estar ben informats sobre els aspectes punters i d'innovació d'Internet i de les TIC. La inscripció és gratuïta.

La Diputació de Tarragona organitza la TINETjornada en el marc de les seves activitats i iniciatives de caràcter formatiu amb l'objectiu de contribuir a la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació i estendre’n l'ús. Per aquesta raó, aquesta sessió va adreçada a tot el públic en general i qualsevol ciutadà que ho desitgi podrà assistir de franc a la TINETjornada.

La voluntat de servei i la intenció pedagògica que té aquesta iniciativa han portat a TINET a dissenyar un programa interessant i assequible per a tota mena d'usuaris disposats a ampliar els seus coneixements pel que fa a les noves oportunitats d'aprenentatge que ofereix Internet