Creació artística i tecnologia digital, a la nova oferta de cursos de l'Escola d'Art de Tortosa

El tractament digital d’imatges, la internet de les coses i la música digital formen part del contingut dels cursos que de gener a l'abril ofereix el centre de la Diputació

13.12.2016

L'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa ofereix nous cursos trimestrals adreçats a tothom. El termini ja s'ha obert i entre les més de 20 propostes formatives s'impartiran cursos que connecten la creació artística amb el món digital i tecnològic. El centre de la Diputació a Tortosa impartirà de gener a abril de l'any vinent, a càrrec de destacats professionals de dins i de fora del centre, tots ells vinculats a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona.

L'oferta formativa combina matèries clàssiques i amb força demanda -ceràmica, gravat, pintura o restauració- amb d'altres d'innovadores -fotografia de gastronomia, música digital o internet de les coses- que també es preveu que despertin un gran interès, i més tenint en compte que alguns d'aquests cursos s'ofereixen per primer cop a la demarcació. Entre aquests, hi ha tres cursos especialment vinculats a l'ús de les eines digitals:

  • Indesign, illustrator i Photoshop
  • Internet of things
  • L’internet de les coses aplicades a l’art i Música digital. La interacció entre la imatge i el so

Indesign, illustrator i Photoshop
El tractament digital d’imatges en tots els seus formats i la generació d’elements gràfics d’alta complexitat, fent servir processos i eines d’il·lustració vectorial, constitueix una important competència transversal requerida en multitud d’espais professionals del món de la comunicació digital. Per aquest motiu et proposem aprendre Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe Indesign amb una metodologia flexible i personalitzada, adaptada totalment a tu. Una formació totalment pràctica que culminaràs amb la presentació d’un projecte final on demostrar i aplicar el teu talent i els coneixements i habilitats adquirits al llarg del curs.

Internet of things. L’internet de les coses aplicades a l’art
L’objectiu del curs es desenvolupar una aplicació d’ Internet de les Coses. Aquest terme és usat per explicar la revolució tecnològica que suposa dotar de conexió a internet als objectes quotidians tot podent compartir informació a temps real i controlar-los remotament. Imaginem moure robots a l’latre punta del món o poder regar les plantes quan som de viatge. En aquest taller introductori es treballaran algunes de les eines bàsiques de l’Internet of things com el micrococntrolador Arduino amb sensors i acturadors, i les tecnologies de navegador com són Javascript, Html o Node.js. Per acabar desenvolupant un projecte personal.

Música digital. La interacció entre la imatge i el so
En aquesta segona edició del curs ens centrarem en un dels camps més interessants de la creació contemporánea digital : La generació musical per ordinador. Farem un breu repas a la història de l’art sonor, treballarem les principals tècniques i processos dels visuals i la música generada per ordinador per acabar desenvolupant instruments interactius sonors. L’instrument funcionarà a partir d’ordinador i s’utilitzarà el programari lliure Processing (un entorn de programació on aprendrem a dibuixar a través de codi) per a la creació gràfica a temps real i el disseny musical.

Aquests cursos així com tota la resta que ofereix l'Escola d'Art de Tortosa destaca també pel fet que s'adrecen a tothom, des dels professionals, estudiants i artistes que volen aprofundir en diferents tècniques i adquirir nous coneixements fins als ciutadans que volen immergir-se per primera vegada en la creació artística. D'altra banda, en aquesta nova proposta formativa s'han ampliat horaris -alguns fins i tot en dissabte- amb l'objectiu d'arribar al màxim de públic. El termini d'inscripcions ja és obert. El detall de tots els cursos, amb els corresponents horaris i preus, es pot consultar al document adjunt i a http://www.dipta.cat/eadtortosa

Documents adjunts: