El govern català vol fomentar la instal·lació de més de 21.000 nous punts de càrrega de vehicles elèctrics arreu de Catalunya

15.06.2016

Redacció TINET. El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts el Pla Estratègic per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (PIRVEC) 2016-2019, que té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que està de pas per la xarxa viària catalana.

Amb aquest pla, el govern vol incentivar la instal·lació de 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, 360 noves estacions de recàrrega semiràpida en xarxes urbanes i centres d’oci, i 81 punts de recàrrega ràpida d’accés públic i directe des de la xarxa viària. El conjunt d’aquestes infraestructures de recàrrega comptarà amb una inversió de 5,8 milions d’euros.

El PIRVEC 2016-2019 vol superar les barreres que, a dia d’avui, impedeixen que Catalunya assoleixi els nivells d’implantació que el vehicle elèctric té en altres països d’Europa. En aquest sentit, a Catalunya, només quatre de cada mil vehicles són elèctrics, una xifra molt lluny de les de països com Holanda, on un de cada deu cotxes matriculats és elèctric.

Amb l'aprovació d'aquest Pla es vol fomentar l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats, donar confiança a les empreses perquè apostin per la mobilitat elèctrica en la renovació de flotes de transport professional, afavorir que els municipis catalans puguin aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica, i impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica.

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, el govern ha creat la Taula per al desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC), que preveu reunir més 70 agents públics i privats relacionats amb la mobilitat elèctrica per tal de treballar conjuntament en la mateixa direcció.

L’estratègia passa per prioritzar els punts de recàrrega vinculats –és a dir, aquells que estan on el vehicle s’estaciona llargs períodes de temps i fan possible la recàrrega nocturna- i els punts de recàrrega semiràpida, al mateix temps que es garanteix una xarxa de recàrrega ràpida als principals eixos viaris, interoperable amb els grans corredors europeus. Aquest desenvolupament s’ha d’acompanyar de les millores tècniques i legals per fer-la viable per als operadors i accessible i còmoda per als usuaris.

Per això, l’estratègia inclou mecanismes per instal·lar 21.000 nous punts de recàrrega vinculats, que s’afegeixin als 4.000 ja existents. En aquest cas, s’establiran accions d’informació i assessorament tècnic per part de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i línies d’ajut de fins al 50% del cost de la instal·lació en els casos on hi ha barreres significatives per a la seva implantació, com en els aparcaments de les comunitats de propietaris. A aquesta línia es destinaran 2,6 milions d’euros.

Pel que fa a les estacions de recàrrega semiràpida, el document reconeix la seva necessitat per incrementar la confiança en la mobilitat elèctrica, ja que permeten a l’usuari fer-ne ús de forma prolongada –a l’entorn d’una hora, aproximadament- durant les seves accions quotidianes. L’estratègia pretén impulsar la instal·lació de 360 nous punts d’aquestes característiques en àmbits urbans i centres comercials que se sumin als 42 ja existents, i per això dissenyarà ajuts econòmics de fins al 50% del cost de l’equipament. El pressupost destinat a aquesta actuació serà de 2,3 milions d’euros.

Finalment, l’estratègia també inclou la instal·lació de 81 noves estacions de recàrrega ràpida, imprescindibles per donar suport als vehicles elèctrics que necessiten ampliar la seva autonomia en l’àmbit urbà o interurbà.  Així, per complementar l’actual xarxa de 19 punts de recàrrega ràpida existents, s’habilitarà un model combinat de desenvolupament, que constarà d’ajuts per valor del 50% del cost de la instal·lació i de concessions d’espais estratègics en eixos viaris.