Salou i Vila-seca implanten la telelectura dels comptadors d’aigua

24.02.2015

La Mancomunitat de Recursos Hídrics, formada per Salou i Vila-seca, ha implantat de manera experimental a 1.000 llars dels dos municipis, a més de Port Aventura i Lumine, un sistema de telelectura de comptadors d’aigua. El nou sistema permet, entre altres, conèixer en temps real el seu consum o bé configurar alarmes de fuita.

Redacció TINET. Els usuaris de Covamar, Mirador de Salou, Xalets de Salou, Port Aventura i Lumine, a més del barri de la Plana i el polígon Alba a Vila-seca, gaudeixen actualment d’aquest sistema de telelectura de comptadors d’aigua. Els comptadors es comuniquen a través de radiofreqüència amb diversos concentradors instal·lats al municipi, que són els encarregats d’enviar la informació via GPRS a les estacions centrals.

La telelectura és un innovador sistema de lectura de comptadors a distància, que facilita al client el seu consum d’aigua en qualsevol moment, per tant, propi d'un sistema implementat a les 'smart cities'. Mitjançant l’oficina virtual de SOREA, l’usuari pot controlar la seva despesa d’aigua, així com configurar alarmes que avisin en cas que se superi un consum, o detectar una possible fuita. Es potencia així, la informació al client, afavorint l’ús responsable i l’estalvi de l’aigua.

El sistema millora la qualitat de la lectura resolent els accessos difícils, respectant la privacitat del client i minimitzant el número de comptadors no llegits i possibles errors de lectura. A més permet conèixer qui, com i quan s’està utilitzant el recurs hídric, fet que permet realitzar una gestió molt més eficient de la xarxa.

El servei d’aigua potable de Salou i de Vila-seca, es presta de forma conjunta mitjançant la Mancomunitat de Recursos Hídrics, que va prendre la decisió d’implantar progressivament la telelectura a tota la població, una vegada vist l’èxit del sistema. En uns deu anys podria estar totalment estès aquest sistema a les llars dels dos municipis.