Connexió segura

Els usuaris del web i del correu electrònic de TINET compten amb connexió segura (https:// o SSL -cal activar-la en les aplicacions de correu-) que xifra i protegeix la informació que envien i reben a través dels nostres servidors. Les dades personals de l’usuari, la seva contrasenya, l’historial de navegació... resten protegits al viatjar per la xarxa codificats a través d’una connexió punt a punt. A més a més, aquesta connexió està verificada per una entitat de certificació, en aquest cas DigiCert, que dona veracitat al procés amb l'ús de les seves claus públiques, aportant confiança a l’usuari de que es tracta d’un web segur.

Llevat d'excepcions, els navegadors i les aplicacions de correu electrònic instal·len automàticament les claus públiques encarregades de verificar la connexió.